Header img Header img

BETONOVÉ VOZOVKY ON-LINE!

Děkujeme všem účastníkům Betonových vozovek 2020 za účast na této online konferenci. Záznam konference můžete kdykoli shlédnout po dobu 1 měsíce od jejího skončení na stejných stránkách Online konference Betonové vozovky 2020, kde jste ji sledovali. 

České konference zabývající se problematikou betonových vozovek jsou pořádány od roku 2002 ve dvouletých intervalech každý sudý rok. Odbornými garanty a pořádajícími společnostmi jsou – Svaz výrobců cementu ČR, STRABAG, a.s., Skanska a.s., a EUROVIA CS, a.s. Mediálními partnery jsou časopisy Stavebnictví, Beton TKS, SILNICE MOSTY, Materiály pro stavbu a Silniční obzor. Organizačně tyto konference zajišťuje Výzkumný ústav maltovin Praha.

Datum konání: 5. listopadu 2020
Čas konání: 9:00 – 16:00 hodin

  BETONOVÉ VOZOVKY 2020 program      CONCRETE ROADS 2020 programme

Minulé ročníky