Header img
Header img

Dálnice a silnice

mohou být z betonu, protože

zvyšují trvanlivost zatížených dopravních linií

Mosty a tunely

mohou být z betonu, protože

zvyšují požární bezpečnost dopravy

Cyklistické stezky

mohou být z betonu, protože

zvyšují komfort při jízdě na světlém povrchu

Okružní křižovatky

mohou být z betonu, protože

zvyšují bezpečnost dopravy a zklidňují dopravní ruch

Parkovací a odstavné plochy

mohou být z betonu, protože

zvyšují trvanlivost zatížených parkovacích povrchů

Tramvajové tratě a autobusové zastávky

mohou být z betonu, protože

zvyšují městský údržbový komfort

Konference

prezentuje výhody betonových vozovek

Na konferencích pravidelně informují zahraniční a domácí odborníci o nejnovějším technickém a ekonomickém vývoji.

Proč stavět z betonu

Základní vlastností betonu je jeho trvanlivost, tedy vlastnost předurčující ho pro dlouhodobé kvalitní používání. Tedy v případě, že je dobře připraven a dobře uložen do stavebního díla vozovky a dále v průběhu používání i dobře ošetřován. To vše silniční stavebníci s betonem umí.

Pro uživatele představuje betonová vozovka tichý a bezpečný komfort jízdy za všech povětrnostních podmínek. Nezbytný doplňkem, který si ne vždy uživatel uvědomuje, je i požární bezpečnost tohoto silikátového materiálu.

Dálnice a silnice

Dálnice a silnice

Výhodou je trvanlivost a pevnost betonu – ve zkratce srovnatelné počáteční náklady, nižší náklady na opravy a údržbu, odstranění vyježděných kolejí, snížení hlukové zátěže, vyšší světlost povrchu, lepší brzdné vlastnosti, nižší emise ze spotřeby paliv.

Parkovací a odstavné plochy

Parkovací a odstavné plochy

Výhodou je tuhost betonové desky umožňující rozložit vysoké zatížení, dále odolný povrch např. k ropným produktům, rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům, teplotním výkyvům posypovým solích apod. Významná je odolnost vůči koncentrovanému statické zatížení - vysokozdvižné vozíky, skladovací kontejnery.

Cyklistické stezky

Cyklistické stezky

Výhodou je světlost a odrazivost betonového povrchu je základního bezpečnostního prvku pro uživatele ať již při cestě do práce nebo při odpočinku. Možnost instalace zpomalovacích povrchů před zatáčkami, pokládka malých finišery, oddělení od silniční dopravy, atraktivita volnočasového využití.

Mosty a tunely

Mosty a tunely

Stavba velkých betonových mostů je vrcholným inženýrským dílem. Konstrukce pylonů a pilířů, podpěrných systémů, principy letmé betonáže, stavby spřažených mostů a výsuvných skruží, stejně jako obloukových mostů je završena pokládkou vozovky. Od takového díla nelze odejít na 100 let, ale je třeba udržovat jeho životnost pravidelnou kontrolou a údržbou.

Vlastnosti betonu

  1. Trvanlivost

    Betonové stavby mají podle svého charakteru a projektu trvanlivost 30, 50 a až 100 let. Podmínkou je správně a pravidelné ošetřování a údržba.

  2. Odolnost

    Vysoká odolnost betonu je dána jeho správným navržením do různých zemních a povětrnostních podmínek a uložením podle návrhů projektantů a statiků.

  3. Stálost

    Beton je materiál vhodný nejen do dálniční stavby a i do měst ke snížení hlučnosti, imisního zařízení a ke zvýšení světlosti.

Více odborných informací

Realizanti

SVCEMENT
Metrostav
Strabag
VUMO