Cyklistické stezky

Cyklostezky jsou dlouhodobě významným projektovým fenoménem, který umožňuje každodenní bezautomobilovou dopravu do práce i rodinné relaxační vyžití. Proto jsou cyklostezky v plánech mnoha měst a obcí a ve významné řadě lokality již byly vybudovány.

S cyklostezkami dnes počítají programové aplikace v našich mobilech i GPS navigacích, a jsou vydávány speciální cyklistické tištěné mapy.

Cyklistické stezky jsou budovány v okruzích okolo obcí, podél meziměstských silničních tahů i na zrušených železničních tratích.

Tělesa cyklistických stezek jsou charakteristická tím, že na nich nejsou prudká stoupání ani klesání, mnohdy se dají využít již vybudované násypy a mosty a náklady na jejich další údržbu mohou být vyvažovány úsporou nákladů na likvidaci. Významnou výhodou je i oddělení od motorizované silniční dopravy. Nevyužité budovy se dají využít pro turistické ubytování a poskytování doprovodných služeb: půjčoven, odpočívadel a občerstvení, parkovišť atd. Stezky obvykle slouží i pro inline bruslaře, jsou ideálně přístupné pro vozíčkáře, mohou být využity i pro pěší turistiku a vycházky, běh, v zimě pro běžkaře.

Cyklostezky jsou budovány nejen jako rekreační, ale i jako naučné nebo s určitým zaměřením – vinařské. Rovněž řada malých stavebních firem se specializuje na jejich projektování. Cyklistické stezky jsou podporovány řadou grantových projektů s významnou finanční podporou.

Existují i cyklistické stezky visuté, které sice nejsou z betonu, ale při jejichž skalním ukotvení byly betonové prvky využity. Na konec je třeba zmínit, že s cyklostezkami počítá i platná legislativa nejen v oblasti dopravy, ale v oblasti projektování.

firemní prezentace Eurovia CS a.s., Ing. Petr Škoda, MBA (PDF, 3.7 MB)

Další odborné informace

Betonové vozovky současnosti

Rostoucí provoz a vysoká důležitost pro přepravu zboží všemi směry klade obrovské nároky na kvalitu a kapacitu našich silnic.

Mosty a tunely

Stavba velkých betonových mostů je vrcholným inženýrským dílem. Konstrukce pylonů a pilířů, podpěrných systémů, principy letmé betonáže, stavby spřažených mostů a výsuvných skruží, stejně jako obloukových mostů je završena pokládkou vozovky. Od takového díla nelze odejít na 100 let, ale je třeba udržovat jeho životnost pravidelnou kontrolou a údržbou. U tunelových staveb je důležitý zejména příspěvek betonového povrchu k bezpečnému provozu v případě požáru.

Dálnice a silnice

Výhodou je trvanlivost a pevnost betonu – ve zkratce srovnatelné počáteční náklady, nižší náklady na opravy a údržbu, odstranění vyježděných kolejí, snížení hlukové zátěže, vyšší světlost povrchu, lepší brzdné vlastnosti, nižší emise ze spotřeby paliv.

Parkovací a odstavné plochy

Výhodou je tuhost betonové desky umožňující rozložit vysoké zatížení, dále odolný povrch např. k ropným produktům, rovněž odolnost vůči povětrnostním vlivům, teplotním výkyvům posypovým solích apod. Významná je odolnost vůči koncentrovanému statické zatížení - vysokozdvižné vozíky, skladovací kontejnery.